Jak to działa ?

Wszystkie e-kursy udostępniane są na platformie szkoleniowej www.kursy.podatki.biz, umożliwiającej prezentację treści.  

 

Po opłaceniu abonamentu uzyskasz dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych dostępnych w systemie. W trakcie trwania abonamentu będziemy przekazywali informacje o pojawieniu się nowych treści i szkoleń, możliwości i funkcji systemu. Po opłaceniu pojedynczego e-kursu otrzymasz do niego dostęp po zaksięgowaniu wpłaty, w dniu roboczym, w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Ważne! W naszej ofercie co jakiś czas pojawia się nowy e-kurs. 

 

Lekcje są dokumentami HTML, w których znajdują się teksty, tabele, grafiki oraz odnośniki do zewnętrznych plików (np. dokumentów urzędowych, edukacyjnych materiałów ministerialnych itp.). 

Do lekcji przyporządkowane są testy: w wersji podstawowej i poprawkowej. Testy są punktowane – aby ukończyć kurs i uzyskać certyfikat, musisz zdobyć odpowiednią liczbę punktów, różną dla różnych kursów. Testy poprawkowe są premiowane niższą liczbą punktów. 

 

Ale uwaga! Nie masz obowiązku rozwiązywania testów, choć zachęcamy Cię do tego – testy pozwolą Ci bowiem utrwalić i usystematyzować przyswojoną wiedzę. Rozwiązanie testu do konkretnej lekcji nie jest jednak konieczne, aby uzyskać dostęp do pozostałych lekcji.

 

Wszystkie e-kursy umieszczone są w systemie bazodanowym, opracowanym specjalnie dla celów edukacyjnych naszego działu szkoleń.

 

Zastosowane rozwiązania umożliwiają między innymi:

 

  • udostępnianie zamawianych kursów użytkownikom i grupom użytkowników;
  • udostępnianie kursów w systemie abonamentowym;
  • tworzenie na zamówienie kursów nakierowanych na potrzeby indywidualnej ścieżki kształcenia;
  • aktualizację treści lekcji;
  • automatyczne generowanie certyfikatu do samodzielnego wydruku;
  • uzyskiwanie powiadomień o aktualizacji e-kursu;
  • dostęp do materiałów e-kursu również po jego ukończeniu.

Zasady przetwarzania danych

dotyczące danych z formularza wysyłanego ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym do procedowania przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest TaxNet spółka z o.o., siedziba: 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A.