Doświadczenie i zaufanie

 • 30 000 uczestników e-kursów
 • 18 000 uczestników szkoleń stacjonarnych
 • 14 000 firm
 • 200 tematów szkoleń
 • 400 000 zarejestrowanych czytelników

Indywidualne podejście

 • E-kursy dedykowane dla ścieżki kształcenia
 • Zestawy dla początkujących
 • Zestawy podnoszące kwalifikacje pracowników
 • Mikro e-kursy skoncentrowane na problemie
 • E-kursy indywidualne - możliwość wyboru tematów

Kompleksowość i uniwersalność

 • Podatki dochodowe, VAT, podatki lokalne
 • Zobowiązania podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Działalność gospodarcza
 • Prawo pracy, prawo cywilne, prawo handlowe

Dostępność

 • Abonamenty indywidualne
 • Abonamenty firmowe
 • Mikro e-kursy budżetowe
 • Od 29,90 zł netto na miesiąc
 • Preferencje dla stałych klientów

Wiadomości

Wszystkie e-kursy za 96 zł/m-c!
25.06

Kilkadziesiąt e-kursów, o łącznej wartości przekraczającej 10 000 zł za 96 zł miesięcznie? Tak - zapewnia to system abonamentowy.

Wszyscy, którzy przystąpią do umowy abonamentowej i wpłacą pierwszą wpłatę w wysokości 96 zł netto (brutto 118,08 zł), mogą rozpocząć korzystanie z pełnej zawartości platformy kursy.podatki.biz. Przejdź do naszego sklepu i wybierz abonament miesięczny

 

Opłacenie zamówienia oznacza przystąpienie do umowy abonamentowej, której postanowienia znajdziesz w Regulaminie, którego fragment brzmi następująco:

 

'9. Dostęp do wszystkich e-kursów dostępnych na Platformie można uzyskać zawierając umowę abonamentową.
10. Umowa abonamentowa zawierana jest na czas określony – właściwy dla wybranego rodzaju abonamentu dostępnego w sklepie. Wynagrodzenie za cały czas trwania umowy abonamentowej, w zależności od wyboru Zamawiającego, jest płatne jednorazowo lub jest podzielone na miesięczne równe raty.
11. Po upływie okresu, na który umowa abonamentowa została zawarta, ulega ona automatycznie przekształceniu w zawartą na czas nieokreślony, jeżeli Zamawiający dokonywał będzie w odpowiednich terminach płatności miesięcznych opłat abonamentowych, stanowiących równowartość raty miesięcznej, chyba że strony ustaliły inaczej. Nieuiszczenie w terminie opłaty abonamentowej po upływie umówionego okresu obowiązywania umowy powoduje rozwiązanie umowy i utratę dostępu do Platformy.
12. Jeżeli oferta Sprzedawcy to przewiduje, Zamawiający może wykupić do zawartej już umowy abonamentowej (umowa podstawowa) prawo do korzystania z Platformy dla dodatkowego Użytkownika (Dopłata za dodatkową osobę w abonamencie). Oznacza to zawarcie osobnej umowy abonamentowej, która obowiązuje w okresie obowiązywania umowy podstawowej. Do umowy tej stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące umowy abonamentowej.'

Współpraca
12.04

Jeśli czujesz, że możesz zostać autorem e-kursu lub mikro e-kursu, jeśli jakiś temat nie ma dla Ciebie tajemnic, napisz do nas, przedstawiając swoją propozycję. Podziel się też kilkoma słowami o sobie, prześlij linki do swoich dotychczasowych publikacji lub próbkę materiału.

 

Przesłane do nas informacje i materiały nie zostaną nigdzie wykorzystane ani przekazane – będą nam pomocne wyłącznie w procedurze nawiązywania współpracy.

 

Współpracownikom proponujemy:

 

 • współpracę redaktorską,
 • długoterminową umowę,
 • wynagrodzenie prowizyjne na podstawie przejrzystych rozliczeń.

 

Zgłoszenie wyślij na adres e-mail: podatki@podatki.biz.

Zgłoś pomysł na e-kurs
03.11

Masz pomysł na nowy e-kurs? Wyślij nam propozycję, opis i proponowany spis treści. Jeżeli Twój pomysł zostanie zrealizowany, a nie jesteś naszym abonentem, po ukazaniu się e-kursu otrzymasz do niego gratisowy dostęp! Jeśli jesteś abonentem, dostęp do wszystkich materiałów masz zagwarantowany.

 

W propozycji podaj preferowaną formę: czy ma to być kurs przekrojowy, czy mikro e-kurs przeznaczony do omówienia jakiegoś węższego zagadnienia.

 

Propozycje wysyłaj na adres e-mail: podatki@podatki.biz.

 

Zapraszamy!

O nas

TaxNet sp. z o.o. jest od ponad dwudziestu lat wydawcą serwisu www.podatki.biz (dawniej www.podatki.pl). Poza działalnością wydawniczą zajmujemy się również działalnością szkoleniową. Oprócz szkoleń stacjonarnych i szkoleń on-line, w których wzięło już udział ponad 19 000 uczestników, udostępniamy e-kursy – alternatywę dla tradycyjnych szkoleń, pozwalającą na samokształcenie w warunkach, które definiują użytkownicy e-kursów.

 

Dzięki e-kursom osoby, które ze względu na natłok obowiązków lub miejsce zamieszkania nie miały możliwości kształcenia na kursach stacjonarnych, mogą podnosić swoje umiejętności zawodowe i aktualizować wiedzę w czasie, który same sobie wyznaczają.

 

Już ponad 30 000 uczestników wzięło udział w naszych e-kursach, a ich liczba ciągle rośnie. Nasi klienci to ponad 14 000 firm, od tych najmniejszych po największe.

 

Możemy poszczycić się tym, że ponad 80% osób, które zajmują się w Polsce podatkami, prawem i rachunkowością, to nasi zarejestrowani czytelnicy.

 

Tworzymy doświadczony zespół, współpracujący ze sobą już ponad dwadzieścia lat. W jego skład wchodzą pracownicy biura obsługi klienta i redakcji merytorycznej oraz wydawcy serwisu internetowego www.podatki.biz.

 

Autorzy e-kursów to prawnicy, doradcy podatkowi i właściciele biur rachunkowych. Łączy ich to, że są wieloletnimi praktykami, prowadzącymi własne kancelarie lub pracującymi w dużych firmach doradczych. To także twórcy bestsellerów na rynku wydawnictw prawnych, piszący dla wiodących polskich wydawców. Wszystkich łączy też wieloletnia praktyka szkoleniowa. Nasi autorzy na co dzień mają kontakt ze swoimi słuchaczami.

 

 

Zasady przetwarzania danych

dotyczące danych z formularza wysyłanego ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym do procedowania przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest TaxNet spółka z o.o., siedziba: 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A.