Demo

Zapraszamy Cię do udziału w e-kursie demonstracyjnym. Nie daj się zmylić temu określeniu – kurs jest aktualizowany i zawiera pełne lekcje omawiające ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców lub dla przedsiębiorców już działających i osiągających przychody w wysokości uprawniającej do korzystania z ulgowych rozwiązań. 

 

Prezentowany e-kurs jest typowym mini e-kursem – w odróżnieniu od kursów przekrojowych, omawiających pełne spektrum zagadnienia będącego ich przedmiotem, mini e-kursy koncentrują się na wybranym temacie, umożliwiając jego wyczerpujące poznanie w kilka lub kilkanaście godzin.

 

Od pełnej wersji e-kursu różni się tym, że udostępnione do lekcji testy nie są zapisywane w systemie, i tym, że dostępna jest wyłącznie aktualna wersja lekcji (bez lekcji w wersjach poprzedzających kolejne zmiany przepisów). 

 

 

Składki ZUS 2020 – ulgi, preferencje i wyłączenia – czyli jak płacić mniejsze składki ZUS

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

dotyczące danych z formularza wysyłanego ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym do procedowania przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest TaxNet spółka z o.o., siedziba: 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A.