Certyfikaty

Czy na certyfikacie podawany jest procentowy wynik uzyskany w trakcie testów kontrolnych?
14.01

Na certyfikacie ukończenia e-kursu znajdują się: Twoje imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Nie umieszczamy wyników testów. Na Twoje życzenie możemy jednak takie dane na certyfikacie umieścić.

Czy wykonanie wszystkich testów w ramach e-kursu spowoduje automatyczne otrzymanie certyfikatu?
14.01

Tak, ale wymagane jest uzyskanie określonej dla każdego e-kursu liczby punktów testowych (zwykle jest to 60% całkowitej liczby możliwych do zdobycia punktów). W zależności od wybranej opcji certyfikat będzie dostępny do wydrukowania lub wyślemy go w ciągu kilku dni na uzgodniony adres. 

Na e-kurs chce skierować mnie firma. Czy certyfikat, który otrzymam po ukończeniu e-kursu, będzie imienny, czy wystawiony na firmę?
14.01

Domyślnie wystawiany jest certyfikat imienny. Jednak w przypadku skierowanej do nas prośby firmy wystawiamy certyfikat imienny i umieszczamy na nim jednocześnie dane firmy kierującej.

Zasady przetwarzania danych

dotyczące danych z formularza wysyłanego ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym do procedowania przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest TaxNet spółka z o.o., siedziba: 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A.